Idris Ibn-al-Yaman al-Sabini al-Yabisi:

 

Link: https://denippaz.wordpress.com/al-sabini/

 

 

      Idris Ibn-al-Yaman al-Sabini al-Yabisi (Eivissa, segles X i XI). Poeta balear en llengo aràbiga. Coneixem just un breu poema seu, "Es tassons", gràcies a haver estat inclòs per Ali Ibn Mussa al-Maghribi Ibn Saïd a sa seva antologia "Llibre de ses banderes d'es campions" i a sa qual ès s’únic representant de ses Illes Orientals d’Al-Andalus (Illes Balears). En tenim tres traduccions, "Los vasos" d’Emilio García Gómez en castellà, "Els gots" de Marià Villangómez (musicada p'es grup Uc) i "Es tassons" de Llorenç Vidal, publicada a sa selecció "Tres branques d’un mateix pi. Lectures de Catalunya, València i Balears" (selecció preparada per Bartomeu Rotger Amengual i es ja citat Llorenç Vidal, 1979) i que ès sa que reproduïm a continuació en versió mallorquina:

 

 

ES TASSONS

      Eren pesats es tassons, quan vengueren a noltros, però quan els ompliren de vi pur

      s’ageugeraren i a punt de volar estigueren, com es cossos que s’ageugeren amb sos esperits.

 

Idris Ibn-al-Yaman al-Sabini al-Yabisi

 

______________________

 

(Tres tassons, bodegó fotogràfic d'es traductor)