Enric Arbós i Canyelles

(1926 - 1976)

 

.

Berceuse

Edició facsímil de s'original manuscrit d'aquest músic mallorquí

Edición facsímil del original manuscrito de este músico mallorquín

 

Música mallorquina / balear

Link: Enric Arbós i Canyelles: Berceuse i Tríptic

 

 

Es pianistes Enric Arbós i Ramon Coll i es poeta Llorenç Vidal a sa cel.la Chopin, a Valldemossa, damunt s'any 1960

Los pianistas Enrique Arbós y Ramón Coll y el poeta Lorenzo Vidal en la celda Chopin, en Valldemossa, sobre el año 1960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apèndix / Apéndice

 

 

Ponent, II etapa, nº 7, otoño /  tardor 1976

 

______________________________________________