Sitio web en reestructuración

LINK: https://denippaz.wordpress.com/consolacio-santanyi/

 

GOIGS TRADICIONALS A

NOSTRA SENYORA DE CONSOLACIÓ

DE SANTANYÍ (MALLORCA)

 

Díptic de l'any 1959 en facsímil. Religiositat popular

 

 

 

 

 

En es tercer vers de sa primera estrofa, on diu "del poble de Santanyí", hi un corrent popular per sustutuir "poble" per "terme",

amb lo qual es vers diria "del terme de Santanyí", lo que resultaria més exacte ja que Ntra. Sra. de Consolació,

de fet, no ès just sa patrona d'es poble, sinó de tota s'encontrada i de tot es terme municipal.

 

 

Puig de Consolació, Santanyí, oli d' Eulogio Díaz del Corral

 

PREGÀRIA A LA MARE DIVINA

DE CONSOLACIÓ

 

"Consola ton poder ab lo poder de Déu,
e ta  volentat ab la sua, e ton enteniment
amb la sua saviesa".
Ramon Llull: "Llibre de mil proverbis", 23.1

 

En aquest món de tristor

Vós sou la font d'alegria

que, des del turó, irradia

un dolç somriure d'amor.

 

Baladre de resplendor

que il.lumina el puig, sou dia

i estel en la interna via:

en l'esperit sou claror.

 

Per l'humà que va tot sol

pels camins de l'existència

Vós sou salut i consol.

 

Enmig de tanta indigència,

siau-nos, oh Llum del Sol,

consolació i clemència.

 

Llorenç Vidal

 

("Consolació", Corona poètica a Nostra Senyora de Consolació, Col.lecció Coses Nostres, Santanyí, 1989.

Reproduïda a l' Agenda Escolar 2008-2009 del Col.legi Blai Bonet)

________________________________

 

Correcció d'errates a ses estrofes VI, VII i VIII:

En es vers segon de s'estrofa VI, on diu "santanynera" ha de dir: "santanyinera".

En es vers sisè de s'estrofa VI, on diu "infanó" ha de dir: "infantó".

En es vers tercer de s'estrofa VII, on diu "trecar" ha de dir: "trencar".

Sa darrera estrofa, que repeteix es número VII, ha de dur es número VIII.