Mes de Maria en mallorquí

 

Obra de s'escriptor baleàric Josep Maria Quadrado (Ciutadella de Menorca 1819 - Palma de Mallorca 1896) ès s'exercici d'es Mes de Maria més popular a s'Illa de Mallorca. Publicat per primera vegada s'any 1848, ha estat objecte de numeroses edicions posteriors durant es sigles XIX i XX. Encara que ès una pràctica religiosa de cada dia més minoritària, el presentam aquí en edició facsímil d'una de ses darreres reimpressions de sa seva versió en mallorquí, ja que, endemés d'una devoció piatosa, ès una obra literària d'una gran poesia i d'una bellesa sublim.

 

LINK: https://denippaz.wordpress.com/mes-de-maria/

 

* * *