.

 

Llorenç Vidal

 

Petita Ortografia

Mallorquina / Balear

 

3ª edició, digital, Palma de Mallorca, 2004

 

 

Sa "Petita Ortografia Mallorquina / Balear" d'En Llorenç Vidal va ser publicada s'any 1959 (1ª edició) i 1960 (2ª edició) en unes circumstàncies molt diferents de ses actuals, on va complir una missió molt concreta. Tenia una intenció divulgadora per a no iniciats, raó per sa qual s'evitaren es tecnicismes de sa terminologia gramatical. Ara, en aquest inici d'es sigle XXI, té una doble funció: És un testimoni de sa situació durant ses dècades d'es passats anys 50 i 60, i conté aclariments normatius -especialment per lo que fa referència a s'ús de s'article sibilant- que actualment alguns "normalitzadors" no tenen massa clars en transcriure toponímics o en escriure en mallorquí / balear popular.

Es completa amb una addenda (va després de sa plana 19) a ses lliçons 12ª i 15ª redactada pes mateix autor

Com a epíleg reproduim es comentari de s'erudit Jaume Lladó Ferragut, Professor de s'Institut Ramon Llull, publicat en es número XII d'es Quaderns Literaris PONENT (estiu de 1959).

Aquesta reproducció facsímil digitalisada és una reedició autorisada per s'autor.

 Versió en pdf

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

Addenda de s’autor a ses lliçons 12ª i 15ª

de sa Petita Ortografia Malorquina / Balear

 

Addenda a sa lliçó 12ª

      Actualment en lloc de ses formes contractes apostrofades tradicionals ca’s, ca’n, so’n, so-n’... es tendeix, per comoditat i economia d’aprenentatge, a escriure ses contraccions cas, can i son, equivalents, igualment vàlides i més senzilles i funcionals.

 

Addenda a sa lliçó 15ª

      Igual que a sa lliçó 12ª, actualment en lloc de ses formes contractes apostrofades tradicionals d’es, d’ets, a n’es, a n’ets, p’es, p’ets, també es tendeix, per comoditat i economia d’aprenentatge, a escriure ses contraccions des, dets, an es, an ets, pes, pets..., equivalents, igualment vàlides i més senzilles i funcionals.

 

 Llorenç Vidal           

 

 

.

.