.

 

Llorenç Riber

 

Poeta i humanista mallorquí, 1882 - 1958

 

A JAUME III, REI DE MALLORCA

 

LINK: https://denippaz.wordpress.com/riber-a-jaume-tercer/

 

 

    Los reyes de Mallorca o de Mallorcas, una rama de la dinastía de Aragón, han sido siempre y siguen siendo objeto de veneración por los mallorquines y por los baleáricos libres de celos interinsulares. Esta veneración se ha plasmado en numerosas obras poéticas. Una muestra de ellas es este soneto de Llorenç Riber, conocido como Lorenzo Riber en su producción literaria en castellano. Fue compuesto en mallorquín literario o catalán-valenciano-balear con motivo del traslado del cuerpo de Jaime III desde la Catedral de Valencia (donde permanecía exilado post-mortem por disposición de Pedro IV el usurpador) a la Catedral de Mallorca. Reposa en la Capilla Real de la Trinidad, junto a Jaime II, donde, secuestrados por el cabildo catedralicio, se imposibilita la visita y veneración de sus cenizas por parte de sus admiradores y devotos.

.

    Es reis de Mallorca o de Mallorques, una branca d'es casal d'Aragó, han estat sempre i segueixen essent objecte de veneració p'es mallorquins i p'es baleàrics lliures de gelosies interinsulars. Aquesta veneració s'ha plasmat en numeroses obres poètiques. Una mostra n'ès aquest sonet d'En Llorenç Riber, conegut com a Lorenzo Riber a sa seva producció literària en castellà. Va ser compost en mallorquí literari o català-valencià-balear amb motiu d'es traslat d'es cos d'En Jaume III des de la Seu de València (on estava exiliat post-mortem per disposició d'En Pere IV s'usurpador) a la Seu de Mallorca. Reposa a sa Capella Reial de la Trinitat, devora En Jaume II, on, segrestats p'es capítol catedralici, s'impossibilita sa visita i sa veneració de ses seves cenres per part d'es seus admirador i devots.

 

 

A JAUME III, REI DE MALLORCA

amb motiu d'ésser traslladades de de València a la Catedral

de Mallorca les règies despulles

 

Oh, redimit Monarca!  Entrau fiadament

que les perjures portes ja us obrí la Ciutat.

Són morts tots els Centelles, i us porta rescatat

la raça renascuda en noble sometent.

 

Per dins la Seu augusta, hi és passat un vent

que l'ha estremida tota i ha obert la Trinitat.

Vos serà dolç tombar-hi aquí el cos fatigat,

desfeta la lloriga, deixat l'acer lluent.

 

Vos voltarà de calma aquell suprem recés,

perfumaran el somni etern els encencês,

i el bressaran les ones del cant sacerdotal,

 

i gentilment trencada pels vidres de color

la llum de l'illa vostra, amb muda tremolor,

vos vestirà, pietosa, de púrpura reial

 

Llorenç Riber

 

(Campanet, Mallorca, 1882 - 1958)

 

______________________________________